خانه / روش های تربیتی در مکتب جعفری / شیوه های تربیتی در مکتب جعفری

شیوه های تربیتی در مکتب جعفری

شیوه‏ هاى تربیتى در مکتب جعفرى

در این نوشتار برآنیم تا با نگاهى به مکتب اخلاقى و تربیتى امام صادق(علیه السلام) گوشه‏ هایى از رفتار و گفتار و شیوه‏ هاى تربیتى آن بزرگوار را فراروى خوانندگان قرار دهیم.

 

1. ابراز محبت به کودکان

پیشوایان معصوم (علیهم السلام) به کودکان، خانواده و اطرافیان خویش محبت بسیار و شخصیت آنها را تقویت مى‏ کردند و با احترام، تحسین و تشویق، اشتیاق درونى آنها را بارور و عکس‏ العمل آنان را در برابر پدیده‏ هاى پیرامون‏شان پویا مى‏ ساختند و به سمت و سوى مسائل جدید و عام‏ المنفعه ساماندهى مى‏ کردند.

اگر کودکان و نوجوانان احساس کمبود محبت کنند و در برخوردهاى اجتماعى، چه در محیط خانه چه در اجتماع ـ از نظر احساسى و عاطفى ـ اقناع نشوند و به سنین بالاتر بروند، دوگانگى شخصیت پیدا مى‏ کنند و زمینه‏ هاى بهتر تربیت و هدایت در آنها کاهش مى‏ یابد. در نتیجه، نظام‏ هاى آموزشى و تربیتى نیز با افرادى سرگردان و عقده‏ اى و بعضا قانون‏ گریز مواجه مى‏ شوند که نمى‏ توانند کار چندانى براى اصلاح و تربیت آنها انجام دهند.

امام صادق(علیه السلام) در این زمینه مى ‏فرمایند: « حضرت موسى (علیه السلام) از خداوند پرسید: خدایا، برترین اعمال نزد تو کدام است؟ خداوند فرمود: دوست داشتن کودکان؛ زیرا من آنها را بر فطرت توحید خود آفریدم و اگر آنها را بمیرانم، همه آنها را، به رحمت خود، به بهشت داخل مى‏ کنم.»(1)

ابراز محبت به کودکان

ادامه مطلب

درباره pnn