خانه / ضرورت آموزش به والدین برای افزایش مراقبت از فرزندان

ضرورت آموزش به والدین برای افزایش مراقبت از فرزندان

آگاهی از خطرات موجود در جامعه، والدین را برای آگاه کردن فرزندانشان نسبت به خطرات مذکور بیش از پیش آماده می کند. به عنوان مثال هشدار به فرزندان برای اعتماد نکردن به انسان های شناخته شده یا حتی ناشناس اطراف از سوی کودک اهمیتی قابل توجه را داراست. به عنوان مثال آتنا قربانی اعتماد به دوستی قاتلش با پدرش شده است

درباره pnn

حتما ببینید

دادگاهی در روسیه زمینِ مسجد مسلمانان را مصادره کرد

حوزه/ پس از آغاز به کار ساخت مسجد جامع یکاترینبورگ، دولت محلی مدعی شد زمین این مسجد جزء اموال دولت است تصمیم به فروش این قطعه زمین گرفت و از سازمان مذهبی "نور- عثمان" خواست که این زمین را تخلیه کند.