خانه / سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی دکتر فیاض بخش در مورد حجاب

    تربیت دینی ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران ۱ جلسه اول ۶,۸۱۶ ۰۱:۱۸:۱۸ دکتر فیاض بخش ۲ جلسه دوم ۶,۸۰۰ ۰۱:۰۸:۲۱ ۳ جلسه سوم ۶,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۰ ۴ جلسه چهارم ۶,۹۴۶ ۰:۵۴:۰۴ ۵ جلسه پنجم ۶,۹۲۴ ۰:۴۷:۰۶ ۶ جلسه ششم ۶,۹۵۱ ۰:۵۲:۳۱

ادامه مطلب »

سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع روش صحیح زندگی

سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع روش صحیح زندگی

ادامه مطلب »

۱۶ سخنرانی بصیرت ساز از شهید سید عبدالحمید دیالمه

سخنان مهم شهید دیالمه در مورد میر حسین موسوی | امام ، ضابطه حرکت | انتظار | حق خدا | حق اعضای بدن | حق پدر و مادر | توکل | حق سرمایه | حق فرزند | حق معلم و شاگرد | زهد | شفاعت | صبر | صیرورت بر صراط | فقر | قضا و قدر

ادامه مطلب »

سخنرانی آیت الله حق شناس

آیت الله حق شناس ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع ۱ دانلود قسمت اول ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۳ سخنرانی های متنوع از آیت الله حق شناس ۲ دانلود قسمت دوم ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۲ ۳ دانلود قسمت سوم ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۳۰ ۴ دانلود قسمت چهارم ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۵ ۵ دانلود قسمت پنجم ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷

ادامه مطلب »

دولت از نماینده منتقد مجلس سه بار شکایت کرد

نماینده خمینی‌شهر در مجلس، سه شکایت دولت را از خود تحت عنوان تشویش افکار عمومی در سخنرانی‌های عمومی تشریح کرد.

ادامه مطلب »

سخنرانی حجت الاسلام دهشیری

  حجت الاسلام دهشیری ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع ۱ پرهیز از عیب جویی ۱,۸۲۹ ۰۰:۱۴:۲۸ آیات و نکات قرآنی ۲ تشکر و قدردانی ۱,۷۹۹ ۰۰:۱۴:۴۵ ۳ خیر خواهی و دلسوزی ۱,۷۵۷ ۰۰:۱۴:۱۹

ادامه مطلب »

نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در گرو عمل به قرآن ایجاد می شود

شیخ حسین انصاریان گفت: اگر شما ملت بخواهید یک زندگی منظمِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رابطی و خارجی داشته باشید، نظام‌دهی به این امور، کار قرآن است.

ادامه مطلب »

حجت الاسلام حمید میرباقری

حجت الاسلام حمید میرباقری ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع ۱ جلسه ۱ ۳,۴۷۸ ۰۰:۲۸:۵۹ لوازم یک زندگی شیرین ۲ جلسه ۲ ۳,۵۳۱ ۰۰:۲۹:۲۶ ۳ جلسه ۳ ۳,۴۵۲ ۰۰:۲۸:۴۶ ۴ جلسه ۴ ۳,۵۱۵ ۰۰:۲۹:۱۸ ۵ جلسه ۵ ۳,۴۶۸ ۰۰:۲۸:۵۴ ۶ جلسه ۶ ۳,۴۸۹ ۰۰:۲۹:۰۵

ادامه مطلب »