خانه / سردار سلامی

سردار سلامی

عقب نگه داشتن جمهوری اسلامی توطئه ای شکست خورده است

سردار سلامی گفت: امروز آمریکا به بن بست رسیده و تعهد بین المللی که خود امضاء کرده را مایه شرمساری می داند‏.

ادامه مطلب »