خانه / سینما

سینما

افشاگری بازیگر اسکاری درباره تهیه کننده فاسد

لوپیتا نیونگو بازیگر اسکاری فیلم «۱۲ سال بردگی» هم از قربانیان آزار جنسی هاروی واینستاین بوده است.

ادامه مطلب »