خانه / عربستان

عربستان

اتحادیه اروپا حمله عربستان به صنعا را محکوم کرد

اتحادیه اروپا حمله جنگنده‌های عربستان به هتلی در صنعا که طی آن ده‌ها نفر به خاک و خون کشیده شدند را محکوم کرد.

ادامه مطلب »