خانه / مسعود شجاعی

مسعود شجاعی

تعهد مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی به انسانیت

به گزارش صالحین، فرض کنید امروز در خبرها اعلام شود که یکی از ملی پوشان فوتبال به دیدار قاتلان بنیتای ۸ ماهه رفته و با آن دو نفر قاتل دست داده و در محوطه زندان با آنها فوتبال هم بازی کرده؛ چه حسی به شما دست می دهد؟ طبیعی است؛ حس تنفر و شاید بالاتر از […]

ادامه مطلب »